Què és CoAct?

Co-dissenyant ciència ciutadana social per a l'acció col·lectiva

CoAct és un projecte finançat pel programa de recerca i innovació Horitzó 2020 de la Unió Europea. CoAct proposa una nova comprensió de la ciència ciutadana social com a recerca participativa, dissenyada i directament impulsada per grups ciutadans que comparteixen una preocupació social, en la qual es converteixen en persones co-investigadores en processos habitualment dominats per investigadors acadèmics. CoAct pretén reunir i desenvolupar mètodes per tal de donar als grups de ciutadans una "cadira a la mateixa taula" mitjançant la participació activa en la investigació, des del disseny fins a la interpretació dels resultats i la seva transformació en accions concretes.

Ho anomenem ciència ciutadana social!

La ciència ciutadana social combina la col·laboració entre iguals de grups de ciutadans (persones co-investigadores) que comparteixen una preocupació social i de grups d'investigadors acadèmics. Aquest enfocament permet abordar qüestions socials urgents de baix cap amunt, situant-les en els seus contextos socials i amb mètodes de recerca sòlids. Volem co-crear coneixement socialment robust.

Com farem la ciència ciutadana social?

Els grups de recerca desenvoluparan estratègies situades localment per tal d'abordar aquestes qüestions a nivell científic però també polític. A partir de l'experiència pràctica de cada camp d'investigació, desenvolupem la ciència ciutadana social com a aproximació de la recerca.

1. Integració temàtica i local

Treballarem simultàniament amb organitzacions de la societat civil a gran escala geogràfica (Espanya, Àustria, Alemanya, països de l’Europa de l’Est, a nivell paneuropeu i Argentina), tractant quatre qüestions socials: atenció a la salut mental, ocupació juvenil, justícia ambiental i igualtat de gènere.

2. Els ciutadans com actors en règim d'igualtat

Els ciutadans actuen com a co-investigadors al llarg de tota l’acció de Recerca i Innovació (R&I) i se’ls reconeix com a experts competents en el terreny per ser actors iguals en totes les fases del codisseny de l’estratègia. Han viscut experiència en relació amb les preocupacions socials que motiven les accions col·lectives d’I + D (atenció a la salut mental, ocupació juvenil i justícia ambiental). Els co-investigadors creen, amb investigadors acadèmics, les eines d'investigació col·lectiva (ja siguin digitals o no digitals) mitjançant mecanismes de co-disseny que permeten arribar a consensos i acords entre els participants, incloent diferents perspectives i punts de vista. Participen en la recopilació de dades de la investigació (que pot ser actualitzada a altres col·lectius i persones) o, en alguns casos, la majoria de la recopilació de dades per si mateixos i, sempre que sigui possible, en l’avaluació del procés i dels resultats del projecte. En certs casos, i sempre amb el seu acord explícit, poden participar en el llançament i promoció de les eines de recerca i / o la presentació dels resultats. Analitzen i interpreten els resultats de la investigació, els lliuren a la Coalició del Coneixement i / o desencadenen accions col·lectives específiques de forma autònoma. Són copropietaris de les dades i els resultats de la investigació i poden figurar com a coautors si expressen la seva voluntat de divulgar els seus noms per a publicacions (científiques).

3. Col·laboració de baix cap amunt per a una producció de coneixement socialment robusta

Aquestes col·laboracions multiparticipants constitueixen coalicions de coneixement, que estan formades per representants d’administracions públiques, OSC, organitzacions educatives i co-investigadors, per citar-ne alguns. Tot i que tots els projectes de recerca impliquen persones de diferents àmbits de l’àmbit polític i social, la seva participació i col·laboració varien d’acord amb l’acció específica de R&I prevista. La participació de les parts individuals de la Coalició del Coneixement pot tenir lloc de diverses formes: creant un marc estructural per a la investigació, participant en el procés de recerca real, informant sobre el problema corresponent o implementant i discutint possibles solucions. Independentment del paper, cada Acció de R&I crea una xarxa entre els diferents actors i promou l'intercanvi entre ells.

Aquest enfocament permetrà proporcionar coneixements científics sòlids per promoure el canvi social. El disseny de la investigació, la recollida de dades i la interpretació de la política i l’acció col·lectiva informades sobre evidències es basaran en un diàleg constant i obert, tant amb els ciutadans com en l’àmbit públic.

Esdeveniments

x