Informes del projecte

WP1

Gestió i coordinació de projectes

L’objectiu principal d’aquest paquet de treball (WP) és assegurar l’assoliment dels objectius del projecte a temps, amb pressupost i amb la màxima qualitat, i maximitzar l’impacte dels resultats.

D1.2 Pla de gestió de dades


WP2

Fundacions Ciutadanes de Ciències Socials

L’objectiu principal és construir un marc metodològic transdisciplinari i científic transdisciplinari de Ciències Socials per a diversos usuaris finals.


WP3

Acció R&I núm. 1 - Atenció a la salut mental a Barcelona

Els objectius d’aquest WP són a) generar resultats científics innovadors i oberts mitjançant CSS, b) involucrar ciutadans vulnerables i grups locals de la societat civil en iniciatives d’I + D i situar-los al centre del cicle d’I + D, i c ) produir reaccions científiques basades en evidències i, per tant, crear noves polítiques i millorar les existents.

D3.1 Construcció de la Coalició del Coneixement


WP4

Acció R&I núm. 2: ocupació juvenil a Viena

Els objectius d’aquest WP són: a) involucrar ciutadans vulnerables i grups locals de la societat civil en iniciatives d’I + D i situar-los al centre del cicle d’I + D; b) produir reaccions científiques basades en evidències i, per tant, crear noves polítiques i millorar les unes, i c) augmentar l’alfabetització científica, les habilitats, la competència i la consciència pública sobre la ciència.

D4.1 Construcció de la Coalició del Coneixement


WP5

Acció R&I núm. 3 - Justícia ambiental a Buenos Aires

Els objectius d’aquest WP són: a) involucrar ciutadans vulnerables i grups locals de la societat civil en iniciatives d’I + D i situar-los al centre del cicle d’I + D; b) produir reaccions científiques basades en evidències i, per tant, crear noves polítiques i millorar les c) generar resultats científics innovadors i oberts mitjançant CSS.

D5.1 Construcció de la Coalició del Coneixement


WP6

Esforçant nous espais ciutadans de ciències socials: igualtat de gènere

Els objectius d’aquest WP són a) involucrar ciutadans vulnerables i grups locals de la societat civil en iniciatives d’I + D i situar-los al centre del cicle d’I + D, i b) promoure la ciència oberta i la integritat de la investigació científica en mètodes i dades.


WP7

Avaluació i avaluació d’impacte

L’objectiu principal és crear i validar un marc d’avaluació robust i inclusiu.

D7.1 Pla d’avaluació d’impacte


WP8

Comunicació, difusió i explotació

Els objectius d’aquest WP són: a) difondre els resultats de CoAct i construir una comunitat de pràctica de Ciències Socials Ciutadanes sostenibles a nivell mundial, ib) augmentar l’alfabetització científica, les habilitats, les competències i la consciència pública sobre ciència.

D8.1 Pla d’explotació, difusió i comunicació

Esdeveniments

x