La nostra comunitat

La Comunitat

CoAct és un punt de partida. Un dels nostres objectius bàsics és construir i donar suport sostenible en el temps a comunitats de pràctica de ciència ciutadana social, que siguin inclusives, diverses i transdisciplinàries.

Qui pot participar?

CoAct està obert a investigadors amb bagatges diversos, moviments ciutadanes, societat civil, comunitats locals, activistes, persones interessades, administracions públiques i responsables polítics que ja participen o que desitgen implicar-se en un ciència ciutadana social inclusiva. La ciència social ciutadana creixerà quedant oberta a qualsevol persona interessada a aprendre d'altres persones, a compartir i a proporcionar enfocaments sòlids per induir els canvis necessaris en les nostres societats.

Si esteu interessades a unir-vos a aquesta comunitat emergent i vibrant, us oferim inicialment diverses opcions. Consulteu la secció Participa per obtenir més informació.