Proposta de CoAct

Proposta de CoAct

D'acord amb l'enfocament de la ciència oberta del projecte, el text de la proposta es posa a disposició pública mitjançant una llicència Creative Commons per compartir àmpliament els conceptes i idees elaborats per a aquest projecte.

Tingueu en compte que aquest document es comparteix amb la llicència Creative Commons CC BY 4.0 NC.

Reconeixement - Heu de donar un crèdit adequat al projecte CoAct 873048, proporcioneu un enllaç a la llicència
(https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) i indiqueu si s’han fet canvis. Podeu fer-ho
de qualsevol manera raonable, però no de cap manera que suggereix que el llicenciador us aconselleixi o el vostre ús.
No comercial - No podreu utilitzar el material amb finalitats comercials.

https://coactproject.eu/wp-content/uploads/2020/05/Creative-Commons-CoAct-Proposal.pdf