Justícia ambiental

El Matanza Riachuelo és un riu fortament contaminat de 64 km de longitud que recorre les perifèries sud de la ciutat de Buenos Aires. Hi ha tres fonts de contaminació: les aigües residuals, els residus industrials i les escombraries. Es calcula que la salut i les condicions de vida estan en molt alt risc per a almenys 1.7 milions de persones que viuen a la conca del riu.

Per què la ciència ciutadana social per a la justícia ambiental a Buenos Aires?

Les accions polítiques a la conca han d’incloure la comprensió de la població afectada sobre la naturalesa i el significat d’aquests riscos socioambientals, per garantir una participació social robusta per garantir la justícia ambiental.

Entenem la justícia ambiental com una participació justa i significativa de totes les persones directament afectades per la contaminació ambiental. Això inclou la participació en processos de presa de decisions, en la definició de quin és el problema, així com els riscos socioambientals i en el disseny d’accions per mitigar aquests riscos. Per tant, és molt necessària la recopilació d’informació sobre com pensen i identifiquen aquests riscos els diferents grups de ciutadans de la conca de Matanza-Riachuelo.

Com passarà?

El projecte tindrà un impacte directe sobre la visibilitat dels problemes de viure i treballar a la conca de Matanza-Riachuelo. Utilitzarem diferents eines per assolir aquest objectiu, per exemple, metodologies de mapeig col·lectiu per identificar categories claus de danys socials/ambientals en una població, tallers de co-disseny de la investigació i una base de dades d’accés públic que es generarà mitjançant una plataforma de codi obert.