Accions de R&I

Accions de Recerca i Innovació (R&I) de CoAct

CoAct desenvolupa i prova nous mètodes de Ciències Socials Ciutadanes en quatre projectes dedicats temàticament i geogràficament, les R&I Actions. En totes les accions de R&I, els ciutadans en situació de vulnerabilitat se situen al centre de la investigació i el seu paper i dedicació els reconeixen conceptualment com a co-investigadors.

Aquests projectes treballaran amb mètodes de co-creació per donar resposta a inquietuds socials compartides per ciutadans experts en quatre àrees temàtiques. Treballarem en l’atenció de salut mental a Espanya, l’ocupació juvenil a Viena, la justícia ambiental a Buenos Aires i la igualtat de gènere a Europa. Aquests casos van ser escollits específicament per il·lustrar el ventall de possibilitats a l’hora d’aplicar

Per què aquestes accions?

El nostre enfocament en ciències socials ciutadanes posa al centre de totes les accions un focus en les relacions de poder, els processos de creació de significats, els mecanismes i els reptes específics del context que pateixen les persones. Après de les experiències en marxa i les iniciatives innovadores de base, volem establir un marc que compti aquest enfocament tant a nivell local com a nivell generalitzat. Per aquesta raó, prenem com a punt de partida tres experiències locals (Barcelona, ​​Viena, Buenos Aires), amb un grup ciutadà ben definit que comparteix una preocupació social que es pot abordar amb èxit amb un enfocament de Ciències Socials Ciutadanes.

Com evolucionaran les accions de R&I amb el pas del temps?

CoAct va començar el gener del 2020 i durarà tres anys. Durant aquest temps, els mètodes, les eines, les comunitats que els modelaran i utilitzaran i les estratègies de cada Acció de R&I coevolucionaran. Això també significa que s’afegirà contingut al lloc web a mesura que els nostres projectes i comunitats avancin de forma col·laborativa.

Esdeveniments

x