Què és CoAct?

Com a CoAct, proposem un nou enfocament per afrontar les preocupacions socials mundials relacionades amb l’atenció a la salut mental, l’ocupació juvenil, la justícia ambiental i la igualtat de gènere mitjançant la participació dels ciutadans com a persones coinvestigadores. El nostre enfocament representa una nova comprensió del camp no explorat de la ciència ciutadana social (CSS), entès aquí com a recerca participativa, codissenyada i impulsada directament per grups ciutadans que comparteixen una preocupació social.

Últimes notícies

Acte de llançament de Perspectives globals

Durant els darrers tres anys, GIG va actuar com a soci del consorci del projecte Horizon 2020 CoAct, que pretenia desenvolupar un enfocament de ciències socials ciutadanes. Com que una de les nostres principals responsabilitats era construir una comunitat, la vam convertir en un dels nostres nuclis...

Establiment d'estàndards ètics a les comunitats OCSS

Fomentar una comprensió compartida dels conceptes i obrir el coneixement en la investigació interdisciplinària A càrrec de Kersti R. Wissenbach Sessió de creació crítica durant DOtS 19, Nakuru, Kenya El 22 de setembre, GIG va organitzar la seva trobada final sobre la premsa...

Col·laboradors