Què és CoAct?

Com a CoAct, proposem un nou enfocament per afrontar les preocupacions socials mundials relacionades amb l’atenció a la salut mental, l’ocupació juvenil, la justícia ambiental i la igualtat de gènere mitjançant la participació dels ciutadans com a persones coinvestigadores. El nostre enfocament representa una nova comprensió del camp no explorat de la ciència ciutadana social (CSS), entès aquí com a recerca participativa, codissenyada i impulsada directament per grups ciutadans que comparteixen una preocupació social.

Col·laboradors